DISCLAIMER

De gegevens op deze internetsite zijn bedoeld ter algemene informatie en kunnen zonder nadere aankondiging worden gewijzigd.
De op deze website getoonde informatie wordt door Casa Andalucía met grote zorg samengesteld. Incidentele onjuistheden kunnen echter voorkomen als gevolg van menselijke vergissingen of technische storingen.

Deze internetsite is bedoeld voor niet-commerciële privé doeleinden. Het is de gebruiker van deze site niet toegestaan de informatie door te geven, te vermenigvuldigen of te verspreiden zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van Casa Andalucia.

Casa Andalucía accepteert geen aansprakelijkheid voor onjuistheden en voor onjuiste informatie zoals weergegeven op deze site. Casa Andalucía aanvaardt bovendien geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte (gevolg)schade welke voorvloeit uit of samenhangt met het gebruik van deze internetsite.

Hoewel Casa Andalucía alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is zij niet aansprakelijk voor ge- of misbruik door derden van informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via het internet verzonden worden.

Verwijzingen naar sites die niet door Casa Andalucía worden onderhouden zijn slechts ter informatie opgenomen. Elke aansprakelijkheid met betrekking tot sites die niet door Casa Andalucía worden onderhouden, wordt afgewezen.

Aan de met behulp van door u verstrekte gegevens tot stand gekomen berekeningen en uitkomsten kunnen geen rechten worden ontleend.

De genoemde tarieven en prijzen zijn onder voorbehoud van eventuele fouten en/of wijzigingen.

Aanvrager dient alle gegevens volledig en naar waarheid in te vullen. Financiële verplichtingen dienen op tijd te zijn nagekomen.

Zowel Casa Andalucía als maatschappijen behouden zich het recht voor om aanvragen/contracten te weigeren. Definitieve acceptatie kan pas plaatsvinden na ontvangst en controle van de ondertekende contracten en de ter inzage gevraagde bescheiden.

Casa Andalucía garandeert niet dat deze internetsite vrij is van virussen en/of andere zaken van destructieve aard. U dient in deze zelf de nodige voorzorgsmaatregelen te nemen. Casa Andalucía behoudt zich het recht voor de voorwaarden in deze disclaimer te wijzigen.